Shkolla jonë renditet ndër dhjetë shkollat më të mira në Shqipëri. Çdo vit deri në dy mijë nxënës të shkollave 9-vjeçare konkurojnë në mënyrë që të regjistrohen në shkollën e mesme jopublike “Turgut Ozal”

Çfarë Ofron Shkolla Jonë

Përkushtim dhe Cilësi

Përkushtim dhe cilësi

Përkushtim dhe cilësi

Përgatitje e nxënësve për provimet ndërkombëtare. SAT-TOEFL-IELTS Përgatitje e nxënësve për pjesëmarrje në olimpiada kombëtare e ndërkombëtare. Përgatitje e nxënësve për mundësi studimi dhe bursa në universitetet më të mira të botës.

Read More

Zhvillim

Zhvillim

Zhvillimi i talentit dhe aftësive sociale Klube të shumta, të cilat zbulojnë e zhvillojnë prirjet e nxënësve nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme ekstrakurrikulare. Klubi i Medias & Fotografisë Klubi Ekologjisë Klubi Shpresa Klubi i Ndërgjegjësimit Klubi i Shkencës Klubi i Teknologjisë

Read More

Teknologji e avancuar

Teknologji e avancuar

Laboratorë për shkencat, laboratorë kompjuterash, multimedia dhe sallë 3D, sallë konferencash, bibliotekë, etj.

Read More

Mësimdhënie në gjuhën angleze

Mësimdhënie në gjuhën angleze

Megjithëse mësimdhënia e lëndëve shkencore ( Matematikë-Fizikë-Kimi-Biologji-Informatikë ) është në gjuhën angleze. Ne iu mundësojmë nxënësve tanë përvetësimin e tri gjuhëve të huaja.

Read More

Mësimdhënie bashkëkohore

Mësimdhënie bashkëkohore

Mësimdhënia e bazuar në teknika dhe metoda bashkëkohore. Së bashku me stafin i kualifikuar dhe trajnuar sipas standarteve europiane, bën të mundur të jemi lider në edukim.

Read More

Planifikim dhe konsultim

Planifikim dhe konsultim

Kosultimi fillon që në klasën e 10-të, për zgjedhjen e profesioneve, degëve dhe universiteteve nga zyra e Këshillimit të Karrierës.

Read More
"The function of education is to teach one to think intensively and to think critically." ~Martin Luther King

Na kontaktoni

Përkushtim dhe Cilësi

Na Kontaktoni Tani

Ju mund të na vizitoni dhe kontaktoni në adresat e mëposhtme.

Telefon

+355693183041

Email

sekretaria1@turgutozal.edu.al

Orari

08:00 – 15:30

Adresa

Rruga “Pavarësia” Autostrada Tiranë-Durrës KM 2, Kashar-Tiranë/ Shqipëri