Klubet dhe Aktivitetet

KLUBET DHE AKTIVITETET

Klubet dhe Aktivitetet tona

Në shkollën e mesme jopublike “Turgut Ozal”, jemi të përkushtuar që t’u ofrojmë nxënësve tanë një përvojë të jashtëzakonshme arsimore, që i përgatit ata për arritjet në një shoqëri të globalizuar. Ne ofrojmë një sërë programesh dhe shërbimesh, të krijuara për të përmirësuar përvojën shkollore të nxënësve tanë.

+ 0

Studentë të Kënaqur

Ne organizojmë mbi 20 aktivitete të ndryshme çdo javë, që nga aktivitetet e klubeve te veprimtaritë akademike dhe ato të vetëzhvillimit, të cilat janë të gjitha të rëndësishme për aplikimet në universitete. Çdo nxënës ka synime të ndryshme, prandaj ne punojmë me secilin prej tyre, për t’i ndihmuar që të gjejnë aktivitetet që pëlqejnë.

Ne organizojmë udhëtime brenda dhe jashtë Shqipërisë, për të shtuar përvojat arsimore të nxënësve tanë. Këto udhëtime zakonisht zhvillohen për qëllime edukative, me objektiva specifike. Ne e planifikojmë me kujdes çdo udhëtim, për t’u siguruar që ai të përputhet me programin tonë akademik. Nxënësit tanë kanë mundësi të vizitojnë një sërë muzeumesh, universitetesh, qendrash kërkimore dhe gjëra të tjera tërheqëse gjatë udhëtimeve. Organizojmë udhëtime në vende si: Gjermania, Holanda, Belgjika, Franca, Zvicra, Italia, Mbretëria e Bashkuar, SHBA-ja etj. Ne besojmë se këto udhëtime kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në rritjen personale të nxënësve tanë dhe zgjerojnë perspektivat e tyre mbi kulturat dhe mënyrat e ndryshme të jetesës.

Shkolla jonë ofron një larmi aktivitetesh jashtëshkollore, nëpërmjet 30 klubeve që ka aktualisht. Çdo klub është i orientuar drejt profesionit dhe i projektuar për të ndihmuar nxënësit që të zhvillojnë aftësi të reja dhe të eksplorojnë interesat e tyre. Klubet tona përfshijnë: Klubin e Mjekësisë, Klubin e Arkitekturës, Klubin e Programimit dhe shumë të tjera. 

Nxënësit inkurajohen që të zgjedhin klubet bazuar në preferencat e tyre për degët universitare dhe që të ndjekin një program 1-vjeçar, si brenda dhe jashtë shkollës. Udhëheqësit tanë, me përvojë në drejtimin e klubeve, japin udhëzime dhe mbështetje, për t’u siguruar që çdo nxënës të arrijë qëllimet e tij. Nxënësit marrin një certifikatë për pjesëmarrjen e tyre në klub, e cila mund të jetë shumë e vlefshme në aplikimet e tyre universitare dhe perspektivat e ardhshme të karrierës.


 • Klubi i Mjekësisë
 • Klubi i Ekonomisë
 • Klubi i Programimit
 • Klubi i Arkitekturës
 • Klubi i Inxhinierisë
 • Klubi i Robotikës
 • Klubi i Perspektivës Globale
 • Klubi i Gjelbër Rinor
 • Klubi i Artit
 • Modeli i Kombeve të Bashkuara
 • Klubi i Karrierës
 • Klubi TED Talks
 • Klubi i Librit
 • Klubi i E-Biznesit
 • Klubi i Sipërmarrjes
 • Klubi i Modelimit dhe Printimit 3D
 • Klubi i Shkrimit Krijues
 • Klubi i Filozofisë
 • Klubi i Medias dhe Informacionit
 • Klubi i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Politikës
 • Klubi i të menduarit kritik dhe i kreativitetit
 • Klubi Duka i Edinburgut
 • Klubi i Gjermanishtes
 • Mentorship Club
 • Klubi i Turqishtes
 • Klubi Shpresa
+ 0

Vite Ekperiencë

TOP SCORERS

Programi “Top Scorers”

Në shkollën e mesme “Turgut Ozal”, ne besojmë në njohjen dhe edukimin e talenteve dhe aftësive të nxënësve tanë më të mirë. Programi “Top Scorers” është projektuar për të ofruar mbështetje për nxënësit me bursë të bazuar në merita dhe ata që arrijnë notat më të larta në shkollën tonë.
Programi është përshtatur me ambiciet individuale të çdo nxënësi dhe përfshin një sërë aktivitetesh dhe mbështetje gjatë gjithë viteve të shkollës së mesme. Këto aktivitete janë zgjedhur me kujdes, për të ndihmuar nxënësit që të zhvillojnë plotësisht potencialin e tyre dhe për t’i përgatitur ata për aplikime të suksesshme universitare.

Ky program organizohet sipas paraleleve, vetëm me ftesë, dhe çdo grupi i caktohet një mësues mentor që mbikëqyr dhe drejton aktivitetet.

-Prezantime të nivelit universitar 

-Vizita në universitete

-Projekte të zgjeruara

-Përvojë pune dhe vullnetarizëm

-Olimpiada Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Projekteve

-Aktivitete ekstrakurrikulare

-Përgatitje e testeve të pranimeve

-Udhëzime të ofruara nga mentorët

-Universitetet më të mira praktikojnë intervista dhe trajnime

Programi “Top Scorers” ka një histori suksesi të dëshmuar, me shumë nga të diplomuarit tanë që sot ndjekin universitetet më të mira të botës. Ne jemi të angazhuar për t’u ofruar nxënësve tanë më të mirë mbështetjen dhe mundësitë e nevojshme për të përmbushur ëndrrat e tyre dhe për t’u bërë faktor pozitiv në botë.

+ 0

Të Ftuar

Shkolla jonë vlerëson rëndësinë e ekspozimit të nxënësve tanë ndaj këndvështrimeve dhe ideve të ndryshme. Si pjesë e angazhimit tonë, për të ofruar një arsimim të plotë, ne organizojmë një seri seminaresh, ku ftojmë në shkollë një sërë personalitetesh të njohur, për të folur për çështje të ndryshme. Udhëheqësit e biznesit, sipërmarrësit, profesorët e universitetit, zyrtarët shtetërorë dhe ekspertë nga fusha të ndryshme, vizitojnë shkollën tonë rregullisht, për të ndarë përvojat dhe njohuritë e tyre me nxënësit tanë. 

Këto seminare me të ftuar të rëndësishëm, u japin mundësi të vlefshme nxënësve tanë që të mësojnë nga përvojat e botës reale dhe të zgjerojnë horizontet e tyre, përtej klasës. 

Ne besojmë se Guest Speaker Series ndihmon për të frymëzuar nxënësit dhe për t’i përgatitur ata për sukses, në përpjekjet e tyre të ardhshme akademike dhe profesionale.

Në shkollën tonë, besojmë se mësimi shkon përtej klasës. Kjo është arsyeja se pse ne organizojmë Javët  Lëndore, një seri aktivitetesh që kanë si qëllim që t’u japin nxënësve një njohje më të thellë të lëndëve të ndryshme. Çdo departament ka javën e tij të dedikuar dhe gjatë asaj jave organizojmë aktivitete, gara, panaire dhe veprimtari të ndryshme që lidhen me atë lëndë. Këto javë, jo vetëm thellojnë të kuptuarit e nxënësve për tema të ndryshme, por gjithashtu nxisin frymën e bashkëpunimit midis nxënësve dhe stafit.

Shkollat tona verore në Angli, Gjermani dhe Bosnje janë projektuar për të siguruar një përvojë gjithëpërfshirëse të mësimit të gjuhës dhe për përgatitjen e provimeve për nxënësit. Programet janë përshtatur sipas nevojave individuale të nxënësve që dëshirojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre në gjuhën angleze ose gjermane, dhe/ose të përgatiten për provime të tilla si SAT, TOEFL ose IELTS. Kurset ndiqen nga mësues me përvojë, në një mjedis mbështetës e nxitës dhe nxënësit kanë mundësi të shumta për të praktikuar aftësitë e tyre gjuhësore, nëpërmjet aktiviteteve interaktive dhe ekskursioneve. Përveç kësaj, aktivitetet gjithëpërfshirëse kulturore janë organizuar për t’u dhënë mundësi nxënësve që të njohin kulturën dhe mënyrën e jetesës në këto vende. Këto programe janë një mënyrë e shkëlqyer për të kombinuar mësimin e gjuhës me eksplorimin kulturor dhe zhvillimin personal.

+ 0

Vite Ekperiencë

Shkolla e mesme jo-publike “Turgut Ozal” 

Kontakt

Telefon

+355 69 318 3041

Email

drejtoriagjimnaz@turgutozal.edu.al

Adresa

Rruga “Pavarësia” Autostrada Tiranë-Durrës KM 1, Tiranë

@ Copyright 2022 by Turgut Ozal Education Sh.a