Gjatë muajit shkurt 2019, në shkollën tonë u zhvillua Kampionati i Volejbollit. Çdo klasë përfaqësoi veten denjësisht me lojën e tyre. Përballjet ishin midis klasave të 10-ta dhe 12-ta, ku klasa 12-G fitoi edhe kupën.

E rëndësishme gjatë kësaj veprimtarie ishte përzgjedhja e të rinjve më të talentuar, të cilët do të përfaqësojnë shkollën tonë në veprimtaritë sportive me shkollat e tjera.


Suksese të mëtejshme!