Gjatë nëntor-dhejtorit 2018, në shkollën tonë u zhvillua Kampionati i Futbollit 2018. Çdo klasë përfaqësoi veten denjësisht me lojën e tyre. Përballja finale ishte midis klasës së 12 C dhe 10 A, ku kjo e fundit fitoi edhe kupën. E rëndësishme gjatë kësaj veprimtarie ishte përzgjedhja e të rinjve më të talentuar, të cilët do të përfaqësojnë shkollën tonë në veprimtaritë sportive me shkollat e tjera.
Suksese të mëtejshme!