Elia Kondi me shumicë votash u zgjodh në krye të senatit .
Senati i shkollës do të sigurojë bashkepunim me drejtorinë e shkollës, këshillin e mesuesve, bordin dhe këshillin e prinderve.
I urojme suksese senatit te ri dhe në veçanti i urojmë suksese presidentes së senatit të nxënësve Elia Kondi dhe zv. presidentit Martin Lipe për vitin shkollor 2020-2021.