Shkolla e mesme jopublike Turgut Ozal Tiranë lajmëron me krenari se është përzgjedhur nga Komiteti Ekonomik dhe Social Europian për të përfaqësuar Shqipërinë në Bruksel ku do të hartojë rezoluta, të cilat do të kalojnë nëpër institucionet e Bashkimit Europian. Eventi do të mbahet në Bruksel në datat 19 dhe 20 të muajit mars ku nxënësit tanë do të bashkohen me nxënës nga vendet e tjera të Europës.
Pёrpara eventit, Shkolla “Turgut Ozal” do tё mikpresё pёrfaqёsues nga Bashkimi Europian pёr tё mbajtur disa seanca informimi mbi aktivitetin.

We proudly announce that Turgut Ozal High School Tirana has been selected by the European Union Economic and Social Committee to represent Albania in Brussels to draw up resolutions which will be passed to the EU institutions. The event will take place in Brussels on 19 and 20 March 2019 and our students will join the other students from other European States.
Before the event Turgut Ozal will host representatives from The EU to give information sessions at the school.