Në vrazhdën e aktiviteteve te organizuar nga zyra e këshillimit të nxënësit. U organizua seminari i radhës me Dr.Rozana Haxhialushi, profesore pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, e cila bëri një prezantim tepër profesional, këshillues dhe motivues njëkohësisht, për ata nxënës që e mendojnë profesionin e tyre të së ardhmes në fushën e ekonomisë.