Në kuadër të muajit të Artit dhe Letërsisë, u zhvillua një bashkëbisedim me temë: “Roli i Letërsisë në Emancipimin e Femrës”. Të gjithë nxënësit pjesëmarrës kishin hulumtuar paraprakisht për temën dhe paraqitën disa pika kyçe mjaft interesante. Diskutimi i zhvilluar ishte shumë tërheqës dhe identifikoi argumente të shumëllojshme në favor dhe kundërshtim të tezës. Nëpërmjet bisedave të tilla zhvillohet më tej ndjenja e bashkëpunimit, mirëkuptimit si dhe mendimi kritik.
Faleminderit mësueseve Rajmonda Haxhiaj dhe Sonila Shehu dhe nxënësve:
Ingis Beliu, Erisa Shehu, Breana Shehetila, Edea Zusi, Artela Roshi, Alesia Gjana, Henri Olldashi, Erik Kaçani, Melisa Vadenja dhe Marin Shpata.