Zyra e këshillimit të nxënësit është e angazhuar në identifikimin dhe shërbimin e nevojave për zhvillim të karrierës së nxënësve, duke siguruar cilësi të lartë dhe shërbime të ndryshme nëpërmjet këshillimit dhe konsultimeve, të dizajnuara për të lehtësuar të mësuarit dhe planifikimin e universitetit.

EducationUSA Albania së bashku me një përfaqësuese të Universitetit Shtetëror Saginaw Valley vizituan sot shkollën tonë dhe i informuan nxënësit në lidhje me aplikimet universitare. SVSU InternationalSaginaw Valley State University