Shkolla jonë përpiqet që të sigurojë një mjedis të qetë, të mbrojtur nga rreziqet e sigurisht motivues.

Mbrojtja e përgjithshme në punë iu referohet të gjithë të punësuarve dhe përfshinë sigurimin e kushteve për punë sipas rregullave të sigurimit teknik, sanitar dhe të higjienës në punë, pastaj këtu hyjnë edhe sigurimi dhe përdorimi i makinave dhe mekanizmave të cilat paraqesin rrezik për shëndetin e punëtorëve. Për këtë arsye për çdo vend të punës duhet të aplikohen rregullat e parapara, masat dhe standardet e mbrojtjes në punë.
Më e rëndësishme se çdo gjë është të kesh punonjës të informuar dhe të pajisur me aftësi për t’u përshtatur në situata të ndryshme. Është e pamundur që të arrihet siguri absolute në punë, por është jashtëzakonisht e rëndësishme të parandalohen rreziqet.
Këtë qëllim pati edhe seminari i zhvilluar nga përfaqësues të kompanisë TRAJF në lidhje me marrjen e masave për parandalimin e rreziqeve në punë, sigurinë dhe shëndetin.