Shkolla verore e organizuar nga “North London Grammer High School “, në të cilën ishin pjesemarrës nxënësit e klasave të 10-ta të shkollës së mesme jopublike “Turgut Ozal” zgjati 2- javë. Krahas mësimeve intesive ata morën pjesë edhe në mjaft aktivitete social-kulturore, që i ndihmuan të socializoheshin dhe të njiheshin me kulturën angleze.