Arritjet dhe sukseset e një shkolle ecin paralelisht me arritjet e sukseset e nxënësve të saj, në rrugën e arsimimit e edukimit, për zhvillimin e shoqërisë njerëzore të së nesërmes.

Ndjehemi krenarë me maturantët tanë që janë pranuar si nxënës ekselentë, duke përfituar edhe bursa studimi, në universitetet më të mira botërore!