Në ditët e sotme bota po përparon çdo sekondë. Çdo ditë fillon me diçka të re ku shumë hulumtime, studime dhe alternativa përditësohen nga subjekte të ndryshme në mbarë botën. Këto përditësime është e pamundur të përfshihen në kurrikulën e studentëve, të cilët ju duhet të mbajnë gjithmonë sytë në atë që quhet “e re”. 
Pikërisht kjo është ajo që i bën seminaret të kenë nje rëndësi të madhe. Ne, kemi treguar përkujdesje të veçantë duke investuar në informimin e nxënësve, nëpërmjet kësaj metode të shpejtë dhe efikase e cila ka përmirësuar njohuritë e nxënësve në fusha të ndryshme.
Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju pjesë të seminareve tona, të kryera për vitin shkollor 2018-2019.
Falenderojmë Zyrën e Këshillimit për seminaret e organizuara. #sëbashkupërstandartemëtëlarta

Kliko këtu