Një grup nxënësish nga shkolla jonë po marin pjesë në ‘Intellectuals’ challenge Olympiad (Owlypia) në Londër, në Universitetin Cambridge në datat 17-20 Qershor 2019.
Iu urojmë fat dhe sukses të gjithë nxënësve pjesëmarrës.