Në darkën e organizuar nga shkolla jonë me banorët e lagjes.

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit që na nderuan me ardhjen e tyre, si dhe përfaqësuesin e komunitetit (anëtar i bordit të shkollës) Z. Bujar Alliu për kontributin e tij në organizimin e kësaj darke.

Përgjegjësia, mirënjohja dhe respekti ynë nuk kufizohen në murin rrethues të shkollës.