Sot, më shumë se një temë diskutimi, klubi ynë u përqëndrua në një perspektivë të pikëpamjeve në lidhje me fotografitë dhe grafikat e ndryshme (të gjitha çështjet globale dhe të ndjeshme, si dhe tema sociale). reagimi nga anëtarët ishte befasues veçanërisht sepse nuk ju duhej shumë kohë për të arritur në të njëjtin përfundim kjo i beri më të vetëdijshëm për problemet që na rrethojnë.