Nxënësit e klubit të debatit duke shfaqur idetë dhe mendimet e tyre rreth temave të ndryshme që shqetësojnë botën, mjedisin dhe vendin e ku jetojmë. Ata treguan se dinë të japin argumente me vlerë me pikëpamje të qarta dhe të drejtpërdrejta, si dhe dëshirë të mëtejshme për të mësuar më shumë.​