Kimistja Dr. Dana Grygarova nga Republika Çeke, dha një seminar për studentët e Klubit të Ndërgjegjësimit. Në rrugën e zhvillimit të karakterit të tyre, studentët kanë nevojë për një udhërrëfyes të vërtetë për të ndriçuar rrugën dhe për të zbuluar pikat e forta dhe dobësitë.Dr.Dana i nxiti studentët që të bëjnë plane të ardhshme nga tani dhe të pyesin veten për të bërë një udhëtim të brendshëm.