Zyra e Udhëzimit dhe Këshillimit në shkollën tonë organizoi seminarin e radhës me përmbajtje: program orientimi për klasat e 11-ta në degët Informatikë Biznesi, Ekonomik, Financë Bank, Inxhinieri Kompjuterike, Juridik, Shkenca Politike dhe Mardhënie Kombëtare si dhe Arkitekturë.