Gjatë muajit Prill 2019, në shkollën tonë u zhvillua Kampionati i Volejbollit. Çdo klasë përfaqësoi veten denjësisht me lojën e tyre.
Përballja ishte midis klasave të 11-ta dhe 12-ta, ku klasa e 11-B fitoi kupën.