Nëpërmjet programit ” Folësi i Ambasadës”, bisedoi me nxënësit e shkollës së mesme të përgjithshme “Turgut Ozal” në Tiranë rreth punës së tij të përditshme në zyrën e shtypit të ambasadës, përshtypjet e tij mbi klimën e medias në Shqipëri dhe programet e ambasadës që promovojnë gazetarinë e lirë dhe profesionale në vend. Prezantimi u ndoq nga një seancë dinamike me pyetje dhe përgjigje rreth temës. Dëshironi edhe ju që një zyrtar i Ambasadës të vizitojë klasën tuaj dhe të flasë mbi tema të caktuara? Mësoni më shumë mbi programin Folësi i Ambasadës.