” The earth is what we all have in common”


Në kuadër të aktiviteteve të ECO CLUB u zhvillua nisma “Si të riciklojmë” nëpërmjet mbjelljes së luleve duke ripërdorur shishet plastike!