Vazhdojmë të marrim lajme për sukseset e nxënësve tanë

Edea Zusi, nxënësja e “Turgut Ozal” pranohet në degën e “International Business Administration” në Universitetin e Tilburgut dhe “Business Administration” në Universitetin e Amsterdamit, Hollandë.

Alesia Gjana, nxënësja e “Turgut Ozal” pranohet në degën e “International Bachlor Economics and Business Economics” në Universitetin Erasmus dhe “Economics” në Universitetin e Tilburgut, Hollandë.

Denada Shahini, nxënësja e “Turgut Ozal” pranohet me bursë në disa universitete të Britanisë. Në degën e “Accounting and Finance” pranohet në:

  • University of Birmingham
  • University of Durham
  • University of Exter
  • Newcastle University

Pranohet gjithashtu me bursë në “Hult Business School” në degën “Business Administration”