Kolegjet CATS u themeluan në vitin 1952 dhe kanë arritur të jenë aktualisht një nga ofruesit më inovativë dhe më të suksesshëm të arsimit privat në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA. Grupi ka partneritet me shumë universitete në vende të ndryshme nëpër botë, si Universiteti i Exeter, Universiteti i Birmingham, Universiteti i Leeds dhe Universiteti i Amsterdamit. Studentët nga Kolegjet e Cats kanë përparësi për sa i përket pranimit në këto universitete.

Në kuadër të kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi, planifikohet që pranimi i nxënësve në Kolegjet CATS të fillojë në shtator 2019.

Nxënësit e shkollës sonë do të kenë tashmë mundësinë për të studiuar në Kolegjet CATS në Angli, Evropë dhe SHBA.