Një nga qëllimet e Klubit Shpresa është të nxisë te nxënësit ndjenjën e Humanizmit, ndaj, ne, sot u bëmë pjesë e Qendrës Sociale Multidisiplinare-Bashkia Tiranë, për të ndarë eksperienca e përjetime me fëmijët në kushte të vështira, që mbështetën nga kjo qendër.
Historia e gjithsecilit fëmijë duhet të na shërbejë si frymëzim e shembull, se, pavarësisht vështirësive, nëse jemi të vendosur dhe punojmë, arrijmë gjërat që ne dëshirojmë!

Falenderojmë Qendrën Sociale Multidisplinare-Bashkia Tiranë për mbështetjen që na dha , si edhe të gjithë nxënësit që iu bashkuan nismës sonë, po ashtu edhe mësueset Anda Shehu, Brikela Salihaj dhe Erisa Muhja!