Klasat e 11-ta

Shëtitje në Kolashinë

Bukurinë e natyrës dimërore, nxënëset e klasave të 11-ta po e shijojnë mes flokëve të dëborës në një nga vendet më të bukura turistike të rajonit, në Mavrovë.

Elbasan dhe bregdeti Adriatik

Nxënësit tanë të klasës së 11-të përmirësuan njohuritë e tyre gjeografike dhe historike duke vizituar bregdetin e bukur të Adriatikut së bashku me Kështjellën e Elbasanit.