Seminar prezantimi profesional

11/11/2019 All day

Seminar prezantimi profesional në inxhinieri, arkitekturë, shkenca ekzakte.

Seminari organizohet për nxënësit e klasave te 11-ta.