Seminar mbi përgjegjësitë sociale, ndihmën dhe solidaritetin

18/11/2019 All day

Pjesëmarrës në seminar do te jenë nxënësit e klasave të 10-ta.