Seminar mbi përgjegjësitë sociale, ndihmën dhe solidaritetin (klasa 10)

20/11/2019 All day

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave te 10-ta.