Seminar

11/03/2020 All day

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave te 11-ta.