Seminar

21/01/2020 00:00 - 00:00

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave të 12-ta.