Seminar

14/01/2020 All day

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave të 11-ta.