Seminar

13/01/2020 All day

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave  të  10-ta.