Seminar

13/05/2020 All day

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave te 12-ta.