Seminar

09/04/2020 All day

Pjesëmarrës në seminar do të jenë nxënësit e klasave të 12-ta.