Seminar

03/04/2020 All day

Pjesëmarrës në seminar do të  jenë nxënësit e klasave të 11-ta.