Prezantim me Prindërit

10/10/2019 All day

Pjesëmarrës në prezantim do të jenë prindërit e klasave te 12-ta.