Olimpiada e Gjuhës Shqipe

14/11/2019 All day

Përzgjedhja e nxënësve , listat dhe Olimpiada e Gjuhës Shqipe që do të zhvillohet brenda shkollës.