Njohje me profesionet

09/10/2019 All day

Pjesëmarrës ne kete seminar do të jenë nxënësit e klasave te 12-ta